Thursday, 5 February 2009

Anyone for sushi??

The entire family loves sushi. The children preffer the giant shrimp, the omelette and the crab sticks. So, of course they had to have their own play food.

Hela familjen älskar sushi. Barnen föredrar jätteräka, omeletten och crab sticks. Så, det är klart att de var tvungna att få sin egen lekmat.


I did not have any pattern and I tried a couple of different styles on them before I got a suitable size and feeling of them. I had to use the wool yarn, so they got a bit tickly. But, my daughter has already tasted them....

Jag hade inget mönster, så jag fick prova ett par olika sätt innan jag hittade ett lagom storlek och känsla på dem. Jag använde ullgarn, så de blev lite kittliga. Men, min dotter har redan provsmakat dem!