Monday, 22 December 2008

Advent Calendar - part 8

Aha. A small Santa Claus that is walking on the path. The Santa has traditional swedish colour and is made in Waldorf doll style. I think he could have been even smaller, but that will have to wait for another year.

Jaha. En liten tomte som går på gången. Tomten har de gamla svenska färgerna och är gjord lite som en Waldorfdocka. Han skulle nog kunna ha varit ännu mindre, men det får bli till ett annat år.

2 comments:

Pia said...

Jag önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År!

Totaja said...

Jag är så nyfiken på den färdiga kalendern, God Jul &Gott Nytt År.