Thursday, 18 December 2008

Advent calendar - part 6Here is a snowy path leading somewhere. If you looke carefully you will see that there are small numbers from 1-22 embroidered in white in the path. But where is the path leading?? The answer can you see here tomorrow.

Här är en snöig gång som leder någonstans. Om du tittar noga så kommer du att se att det är små nummer från 1-22 broderade i vitt på gången. Men, vart leder gången?? Svaret kan du se här i morgon.

No comments: