Tuesday, 27 May 2008

Trouser with cars and fire trucks

I realised that I had a big bunch of clothes that needed to be delivered to Butik Unik, and I asked Malin if she perhaps would be in Gothenburg during this week so I could send the things with her. That would save me a lot of money on postage (not to mention that I would be sure that the things really arrived at the shop). She answered that she will be passing through today, so I really had to finish off a lot of things at the same time. I didn't get much sleep tonight...

Jag insåg att jag hade en stor kasse med kläder som behövde levereras till Butik Unik och jag frågade Malin om hon kanske skulle vara i Göteborg denna veckan så att jag kunde skicka sakerna med henne. Det skulle spara en och annan slant på porto och dessutom så skulle jag vara säker på att grejerna verkligen kom fram. Hon svarade att hon skulle passera igenom Göteborg idag, så jag fick bråttom att göra klar flera saker samtidigt. Det blev inte mycket sömn i natt precis...

First is a very simple pair of trousers in size 92. This is a quilt fabric from Alexander Henry called Firefighters & Fire Trucks". Lovely. I think I must hide these from my son today, otherwise I will never be able to ship them off!

Det första paret är ett väldigt enkelt mönster på byxor i storlek 92. Det är ett quilttyg av Alexander Henry som heter "Firefighters & Fire Trucks". Jättefint! Jag tror att jag kanske måste gömma dessa byxor från min son, annars så kommer jag aldrig att kunna skicka iväg dem till butiken.


Next is a pair in size 86 with fabric from the same designer Alexander Henry "Muscle cars". I know that there will be some kind of arrangement in Varberg in a couple of weeks when lots and lots of cars from the 50's and 60's will be crusing the city an entire day (and night). I think there is one lucky boy (or girl) that will be able to fit right into the crowd!


Nästa är ett par byxor i storlek 86 med tyg från samma designer som ovan. Alexander Henry "Muscle cars". Jag vet att det kommer att bli någon slags bilträff centrala Varberg i slutet av Juni med massor av bilar från 50- och 60-talet. Gissa om det blir någon lite lycklig pojke som kommer att var HELT rätt för det tillfället!

No comments: