Wednesday, 28 May 2008

Shirt dress

I have a love-hate relationship with re-using old stuff and turn it into something new. I think it is a waste of natures resourses to just throw away things that still are in lovely condition, only some parts of it are ruined. On the other hand I always hear my grandmother saying "you know, during the war, we had to use what ever we could lay our hands on. We ate dandelion leafs in the spring and made new clothes of old ones, and walked 6 miles to get to the dance...". This followed her during her entire life and she repaired everything that could be repaired and tried to re-use all other. Talk about being a environmental heroine!

Jag har en hatkärlek till att återanvända gamla saker och göra något nytt av dem. Jag tycker verkligen att det är ett slöseri med naturens resurser att bara slänga iväg saker som fortfarande är i bra skick, bara för att delar av dem är förstörda. Å andra sidan så kan jag alltid höra min farmor säga: "ja, du vet under kriget så var vi tvungna att använda det vi kom över. Vi åt maskrosblad på våren och sydde om gamla kläder till nya och så gick vi 10 kilometer för att komma till dansen." Detta följde henne genom hela livet och hon lappade och lagade allt hon kunde och återanvände så mycket som gick. Snacka om miljöhjältinna!


This is one of my husbands old shirts that had a soiled colar, but in perfect condition on all other parts. So. I reused most parts of it an made a dress with a puff sleeve and a front pocket. Both the sleeves and the hems has lace edges with embroidery.

Detta är en av min mans gamla skjortor som var lite solkig i kragen, men i perfekt skick i övrigt. Så, jag återanvände de flesta delar och gjorde en klänning med puffärm och en ficka. Både fållen och ärmarna har spetskant med broderi.

I used the chest pocket to be a pocket on the skirt. The shirts brand was Nautica, hence the sailing boat.

Jag återanvände fickan till kjolen. Märket på skjortan var Nautica, därav segelbåten.

I reused most of the buttonholes. But, I had to make one new at the top. The edging is a seam binder that I have made from one of the sleeves.

Jag återanvände de flesta knapphålen. Men, jag var tvungen att sy ett nytt knapphål längst upp. Halsen är bandkantad med en snedslå som jag har gjort av en av ärmarna.
The sleeves has a lace edging, with embroideries that makes it look almost as if it had some kind of elastics in it!
Ärmarna har spetskant med broderier som nästan gör dem se ut som om det var någon slags resår i dem!

1 comment:

Jes said...

så söt den blev :)