Tuesday, 15 April 2008

New summer dresses - custom order

I got a big order for 4 dresses for the summer. The idea was to make them longsleeved, but really thin to be able to use them as protecton from the sun during summer. 3 of the dresses are ready, and the 4:th will probably be ready tomorrow. I still got some hems to finish off.

Jag fick en stor order på fyra sommarklänningar. Tanken var att de skulle vara riktigt tunna, men långärmade för att kunna skydda lite mot solen. Tre klänningar är klara och den fjärde blir nog klar i morgon, det är lite fållar som ska klaras av först bara...

The first one is spring-green with white flowers. The order was for puff sleves, and yoke with gathering in front. I used elastics around the wrists as well to make the arms really airy and flexible in size.
Den första är vårgrön med vita blommor. Tyg från MG tyger. Beställningen låg på puffärmar, med ok i fram och rynkning. Jag satte på ett slags resårband kring handlederna för att låta ärmarna vara riktigt luftiga och flexibla i storleken.
I really like this fabric. It is a bit thicker than the rest of them, but really cool. I tried to use the colours of the fabric really good, so the sleeves are darker at the wrists than by the shoulders. I made it a wrapdress, but the wrap is sewn together, so it is really more of a v-neck. Really easy to pull over the head for little girls with a lot of energy...
Jag gillar verkligen detta tyget (MG tyger). Det är lite tjockare än de andra, men riktigt häftigt. Jag försökte använda färgerna på tyget så gott det gick. Det gör att ärmarna är mörkare vid handlederna än uppe vid axlarna. Det är en omlottklänning, men själva omlotten är fastsydd, så det påminner mer om en v-ringning faktiskt. Det gör att det är enkelt att dra över huvudet, även på små töser med mycket spring i benen.


These last two dresses are identical but for the seam binding around the neck. One with turquoise and one with dark pink/burgundy. One of them will be up for sale (sz 2 yrs), but I will let the purchaser decide on which one she wants first. Both of them got elastics around the wrists.

Dessa två sista klänningar är identiska, sånär som på kantbandet runt halsen. Den ena med turkos och den andra med mörkt cerise. En av dem kommer att bli till salu (strl 92), men jag tänkte låta beställaren bestämma vilken hon vill ha först. Båda två har resår kring handlederna.

1 comment:

www.syfroken.se said...

Vilka härliga klänningar! Perfekta till sommaren.
Grattis till ordern.